Dominique Meeùs

Dernière modification le   

retour à la table des matièresau dossier marxisme

Index van kaderstukken

111 bis. Drie wetmatigheden van het kapitalisme die tot crisis leiden

112 bis. Conjuncturele en structurele crisis

12 bis. Winstvoet en patronale strategieën

212 bis. Productiekrachten — productieverhoudingen — productiewijze

212 tris. De drie technologische revoluties onder het kapitalisme

222 bis. Meerwaarde, meerwaardemassa, meerwaardevoet, absolute en relatieve meerwaarde

224 bis. Een geschiedenis van de kwaliteitszorg

226 bis. Nieuwe technologie en winstvoet

227 bis. Het medebeheer bij General Motors — Antwerpen

235 bis. Wetgeving en controle op de invoering van nieuwe technologie

236 bis. Opiniepeiling over flexibiliteit

312 bis. De kapitaalcyclus

331 bis. Een korte geschiedenis van de vakbondsinternationales

41 bis. Wie produceert meerwaarde? Wie wordt uitgebuit?

534 bis. De drie samenstellende delen van het wetenschappelijke socialisme

711 bis. Klassen