Dominique Meeùs
Dernière modification le  
retour à la page personnelle

Links over het Nederlands

Andere Websites

De Elektronische ANS

Genus: Het geslacht van Nederlandse zelfstandige naamwoorden opzoeken

Van Dale On-linewoordenboek

Europa: Interinstitutionele schrijfwijzer

Europa: Iate, Interactive terminology to Europe

NRC Handelsblad - Woordhoek

Het groene boekje

Jager & Neyndorff. Taaladvies, -tips, enz.

Nederland: Taaladvies

Vlaanderen: Taaltelefoon

Hier op mijn eigen Website

Nota (in het Frans) over het onrechtmatig gebruik van ‘werking’

Nota (in het Frans) over enkele moeilijkheden bij vertaling van het Nederlands naar het Frans

(Meertalige) letterwoorden

Retour en haut de la page