Dominique Meeùs

Dernière modification le   

retour à la table des matièresau dossier marxisme

Hoofdstuk 6
Het klassesyndicalisme of strijdsyndicalisme

Het onderzoek over de grote evoluties van het kapitalisme brengt ons tot de conclusie dat het marxisme vitaler is dan ooit. Noch het klassieke reformisme, noch de zogenaamd ‘nieuwe’ theorieën, noch het anarchosyndicalisme zijn in staat een coherente visie te geven, die de werkers vooruit helpt op de weg naar het socialisme. Alles pleit voor een terugkeer naar het oorspronkelijke vakbondsconcept, naar het echte klassesyndicalisme of strijdsyndicalisme.

Table of contents