Dominique Meeùs
Dernière modification le   
retour à la table des matièresau dossier marxisme

722.
De klassepositie

Up: 72. Een globale beoordeling Previous: 721. De klasseoorsprong Next: 723. Het klassenstandpunt

Wat betreft de klassepositie die de vakbondsleiding objectief inneemt, moet een onderscheid gemaakt worden tussen de brede groep van secretarissen die het ‘tussenkader’ uitmaken en de beperkte kern van topleiders. Op basis van de aangewende criteria kan men volgende ruwe opdeling maken.

* De brede groep van het apparaat (de ongeveer 2 000 kaders) behoort tot de kleinburgerij, de arbeidersaristocratie, de arbeidersbureaucratie of de arbeidersklasse. De patroons, de CVP-PSC en de SP-PS, oefenen een sterke ideologische druk uit op het gehele kader van de vakbonden, waarvoor de arbeidersaristocratie en de kleinburgerij gemakkelijker openstaan.

p. 259

Ervaring wijst uit dat het in die positie een ernstige communistische scholing en opleiding vraagt om te weerstaan aan de lokroep van het reformisme. Hoe hoger men opklimt, hoe strenger de selectie en ook de ideologische druk.

* De analyse van de klassepositie en de historische ervaring tonen dat de topleiding in regel sterk verbonden is met de monopolieburgerij en de staatsburgerij. Zij hebben hun lot verbonden met dat van het imperialisme, dat ze ‘humaner’ willen maken maar vooral in stand willen houden. In de nationale leidingen (50 topfiguren in elke vakbond, nationale verantwoordelijken, verantwoordelijken centrales en gewesten) zetelen secretarissen die behoren tot de burgerij, de kleinburgerij, en de arbeidersaristocratie.

Een klein deel van de topleiding behoort tot de burgerij. Dit durven we stellen omdat alles erop wijst dat zij mee de teugels van het staatsapparaat in handen hebben, dat zij door heel hun positie en optreden mee ingeschakeld zijn in het beheer en beveiligen van het systeem. We hebben het hier in het bijzonder over de ‘staatsmannen-vakbondsleiders’ waar de burgerij met zoveel lof over spreekt. Zij onderscheiden zich door hun stevige binding met de partijen die het staatsapparaat schragen, door hun directe bindingen met de patroons en door hun permanente samenwerking met veiligheidsdiensten.

Up: 72. Een globale beoordeling Previous: 721. De klasseoorsprong Next: 723. Het klassenstandpunt