Bibliographie générale

WIKINDX Resources

Leerboek politieke ekonomie: [eerste helft]. (1977). . Rotterdam: Het progressieve boek (hpb). 
Added by: Dominique Meeùs (2010-10-02 14:59:05)   Last edited by: Dominique Meeùs (2018-01-08 18:38:38)
Resource type: Book
Languages: Nederlands
ID no. (ISBN etc.): ISBN:90-6237-016-0
BibTeX citation key: anon1977
View all bibliographic details
Categories: Économie, Marxisme
Keywords: Политическая экономия (учебник)
Publisher: Het progressieve boek (hpb) (Rotterdam)
Resources citing this (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Views: 2/1919
Views index: 50%
Popularity index: 12.5%
Attachments   URLs   https://www.marxis ... leerboek/index.htm
Notes
Refereert aan de Russische editie van 1954. (Het zou een directe vertaling van het Russisch kunnen zijn, of, waarschijnlijker, een vertaling van de tekst van (Lehrbuch der Politischen Ökonomie, 1954), eventueel vanuit de editie (Lehrbuch der Politischen Ökonomie, 1971). De Engelse of Franse vertalingen zijn immers op de tweede editie van 1955 gebaseerd.) Gepresenteerd als “eerste deel”, hoofdstukken 1 à 21, met een woordenlijst. Ik ken geen andere (vorige) editie met een woordenlijst; het zou dus een initiatief van de uitgevers van hpb zijn.

Lehrbuch der politischen ökonomie. (1954). . Marx-Engels-Stalin-Institut bei ZK der SED.
Lehrbuch der politischen ökonomie. (1971). . Berlin: Zentraler Arbeiterverlag (ZAV).
  
wikindx 6.2.0 ©2003-2020 | Total resources: 1310 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 50 | DB execution: 0.03550 secs | Script execution: 0.10200 secs