Bibliographie générale

WIKINDX Resources

Van Duppen, D., & Hoebeke, J. (2016). De supersamenwerker. Anvers: EPO. 
Added by: Dominique Meeùs (2016-11-20 07:53:18)   
Resource type: Book
Languages: Nederlands
ID no. (ISBN etc.): ISBN : 978-94-6267-065-5
BibTeX citation key: VanDuppen2016
View all bibliographic details
Categories: Biologie, Psychologie
Creators: Hoebeke, Van Duppen
Publisher: EPO (Anvers)
Views: 7/1208
Views index: 57%
Popularity index: 14.25%
Librairie    Foire aux livres, ManiFiesta, Bredene
Added by: Dominique Meeùs  
Date d’achat    samedi 17 septembre 2016
Added by: Dominique Meeùs  
Abstract

Inleiding. Een veranderend mensbeeld 9

Waarom wij samenwerken 9

Van neoliberaal naar supersociaal 10

Empathie is de nieuwe rebellie’ 12

Drie lagen van empathie 13

De wisselwerking tussen sociaal zijn en slim zijn 15

De twee delen van het boek 16

Deel 1. Waarom wij samenwerken 19

1. Nieuwe inzichten vanuit de neurowetenschap 21

De spiegelneuronen en onze empathie 25

Oxytocine, het knuffelhormoon 28

De nervus vagus, de ‘tiende hersenzenuw’ 33

De frontale en prefrontale cortex: een instrument van zelfcontrole 37

Het altruïstische brein 39

VEN-neuronen en zelfbewustzijn 41

De aanraking: verbinding tussen hand, hart en geest 45

De neurobiologie van de aanraking 48

Primaire emoties en onze rede 49

Het spanningsveld tussen emotie en rede 53

Goeddoen voelt goed 55

De liefde, vooral een zaak van het brein 56

2. Nieuwe inzichten in de evolutionaire experimentele psychologie 59

De ultrasociale aap 61

De evolutionaire oorsprong van solidariteit 65

Hoe primaten reageren op ongelijkheid 68

Just babies 71

Zij en wij 74

Experimentele neuro-economie over zelfzucht en altruïsme 77

Altruïstisch straffen en onze aversie voor onrecht 78

Doodt de markt de moraal? 80

Hoe rijker hoe gieriger? 83

Goeddoen, de kleine zus van gelukkig zijn 85

Bedrog en zelfbedrog 89

Snel en traag denken 91

Tien courante denkfouten en hun evolutionaire verklaring 96

Framing 104

Het plezier van observeren en logisch nadenken’ 105

Mensenkinderen zijn van nature wetenschappers 106

De cognitieve revolutie en de wetenschappelijke revolutie 107

Evidence based, proefondervindelijk bewezen 110

3. Nieuwe inzichten in de paleoantropologie 113

Nieuwe technieken zorgen voor een impuls 113

De grote overgangen in de evolutie van het leven op aarde 115

Biologische evolutie 117

Culturele evolutie 119

Cumulatieve culturele evolutie 119

Landbouwrevolutie en strijd tussen klassen 122

De evolutionaire geschiedenis van sociale en fysieke intelligentie 123

Van reptiel naar zoogdier: van zelfzorg naar zorg voor de ander 124

Van zoogdier naar slimme primaat 126

Van primaat naar mens 127

Een symfonie van co-evoluties 129

De hypothese van Dunbar: ons grote sociale brein 133

Hoe cumulatieve cultuuropbouw verloopt 135

Variatie en verbeelding: onmisbaar in de cumulatieve culturele evolutie 137

Van het sociale naar het collectieve brein 140

Onderhuids zijn we allemaal Afrikanen 141

De taal die ons verbindt 144

Een kind heeft vele moeders 146

Grootmoedershypothese 149

De gelijkheid in de samenlevingen van jagers-verzamelaars 151

Het vooruit en achteruit van de Iandbouwrevolutie 154

De hoofdmannen en hun redistributie 157

Çatalhöyük, de erfenis van een lang vervlogen utopie 160

4. Wetenschappers over waarde en rijkdom 165

De set van Elinor Ostrom voor duurzame commons 166

Het beste uit mensen naar boven halen 169

Het leed van de ongelijkheid 171

Geweld en angst in ongelijke samenlevingen 172

De sociale gradiënt in gezondheid 174

Vakbonden en (on)gelijkheid 176

Sociale competitie en hebzuchtige concurrentie 17

Onderzoek naar wat mensen motiveert 178

Vervreemding 179

Het beste geneesmiddel 180

De intrinsieke motivaties van het artsenberoep 181

5. Hoe natuurlijke selectie en samenwerking samengaan 183

Altruïsme vijfmaal in overeenstemming met natuurlijke selectie 184

Verwantschapsselectie 184

Directe wederkerigheid 185

Indirecte wederkerigheid 186

Groepsselectie 186

Netwerkwederkerigheid 188

Het gevangenendilemma en het conflict tussen concurrentie en coöperatie 189

Strategieën voor duurzame samenwerking 190

De logica van de concurrentie weerlegd 192

Bevestiging, consistentie en coherentie 193

Altruïsme nog een zesde keer in overeenstemming met natuurlijke selectie 194

De homo supersapiens 195

Natuurlijke selectie en prosociaal gedrag in de pedagogie 196

Vygotsky en het sociaal constructivisme 198

Deel 2. De geschiedenis van het denken over samenwerking 201

6. Darwin en het denken over evolutie 203

Zijn de soorten voor eeuwig onveranderlijk? 203

Plato, Aristoteles en de atomisten van het oude Griekenland 205

De wetenschap wrikt zich los uit de greep van de theologie 207

De ouderdom van moeder aarde 212

De lange geschiedenis van de aarde 213

Catastrofes of geleidelijkheid 215

Darwins reis met de Beagle 217

Darwin en de struggle for life 221

7. Darwin, genetica en dialectiek 227

Evolutie als wetenschappelijke theorie 227

De weg van Wallace naar de evolutietheorie 228

Darwins fundamentele bewijsvoering 230

De evolutietheorie en de empirie 232

De emtjes van Mendel en de fruitvliegjes van Morgan 234

De evolutietheorie en de populatiegenetica 236

Het zelfzuchtige gen 238

Niet in onze genen 241

Het biologische reductionisme teruggefloten 244

Het dialectische DNA 246

Organismen scheppen hun eigen omgeving 246

Onderbroken evenwichten, ritmeverschillen 247

Neutrale evolutie, zwikken 249

Aseksuele deling en seksuele samensmelting 251

8. Het leven als een samenwerkingsavontuur 255

Moeder aarde 255

De oersoep 257

De oercel 260

De prokaryoten 262

De eukaryoten: eenheid uit verscheidenheid 264

Samenwerking tussen eukaryoten: het ontstaan van meercellig leven 268

Vallen en opstaan 270

En hoe nu verder? 275

9. Sociaal-darwinisme en neoliberalisme 277

Darwin over het edelste in de mens 278

De sociale instincten 279

Spencer: de ideoloog van het sociaal-darwinisme 281

De samenleving als een optelsom van individuen 284

Spencer en het neoliberalisme 285

Het ‘wetenschappelijk racisme’ en de antropologie van het sociaal-darwinisme 287

Ernst Haeckel 289

In de Verenigde Staten ook vandaag nog 293

Eugenetica als medische toepassing van het sociaal-darwinisme 295

Sociaal-darwinisme in Frankrijk 297

Eugenetische praktijken: van de VS naar nazi-Duitsland 298

De Holocaust en de vergassing van het meest kwetsbare ‘eigen volk’ 300

Eugenetica na de Tweede Wereldoorlog 303

Neoliberalisme: een economische toepassing van het sociaal-darwinisme 305

Niet Adam Smith maar Jeremy Bentham 306

De rechten van de mens en het neoliberalisme 311

Verandering in zicht 315

10. Een pleidooi voor een warme, solidaire samenleving 317

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: het sociaal-darwinisme gepareerd 317

Sociale grondrechten 318

Natuurlijke ongelijkheid 321

Ongelijkheid door mensenwerk 322

Te zijn of te hebben 324

Solidariteit: van utopie tot wetenschap 326

Verklarende woordenlijst 327

Noten 333


Added by: Dominique Meeùs  Last edited by: Dominique Meeùs
Notes
Certaines choses sont organisées, comme les atomes pour former une molécule. Certains animaux sont particulièrement sociaux, comme les abeilles et les fourmis et cela peut comporter de faire passer l’intérêt général avant l’intérêt particulier. Le capitalisme est une organisation profondément, intrinsèquement sociale : les uns sont propriétaires des moyens de production et les autres travaillent pour les premiers ; l’un ne va pas sans l’autre. (Il y reste des producteurs indépendants, mais par définition en marge du capitalisme.) L’altruisme est encore autre chose, mais ce peut être un atruisme de fait comme celui des fourmis, ou des ouvriers vis-à-vis de leurs capitalistes, ou un altruisme éthique. (Il y a entre capitalistes et travailleurs salariés une relation de coopération qui n’est pas de l’entraide.) Le socialisme est aussi une organisation sociale, mais différente du capitalisme. Une longue période de socialisme pourrait conduire à la fois à un énorme progrès technique et à un profond changement des mentalités, qui permettrait une société communiste, sociale par essence, différente du capitalisme et du socialisme. On pourrait encore faire bien d’autres disctinctions de ce genre.

Le livre pèche par une certaine confusion entre tous ces niveaux, utilise un peu facilement le verbe samenwerken pour toute sorte de situations non comparables.

Un autre défaut du livre est le flou de la distinction, rarement explicite, entre acquis scientifique et spéculation intéressante.

En particulier, il faut se prémunir de l’évolutionnisme spéculatif. Certains traits (au sens de caractéristiques) présentant un avantage ont été sélectionnés naturellement. C’est un mécanisme d’apparition de nouvelles variétés et de nouvelles espèces. L’évolution peut aussi véhiculer tout un ballast de traits qui n’ont pas été sélectionnés. L’évolution peut rester conicée dans une ornière. Les quatre nageoires des poissons ont pu être sélectionnées. Les animaux quadrupèdes ne le sont pas nécessairement parce que cela présente un avantage pour eux, mais peut-être parce que l’ornière de la quadripédie, héritée des poissons, était trop profonde. Bref, la théorie darwinienne dit que la sélection est un mécanisme fondamental de l’évolution. Elle ne dit pas que tout ce qui existe a été sélectionné. (En outre, chez certains animaux dits supérieurs, surtout chez l’homme, il y a des héritages culturels, non biologiques.) Il est difficile de savoir ce qui vient effectivement de la sélection et il faut se prémunir de spéculer, à partir d’avantage sélectif raisonnablement évident, sur ce qui s’est réellement passé.

Dans le commentaire de citations ci-dessous, je relève surtout ce genre d’ambiguïtés. Attention, cela peut donner une image fausse du livre, qui reste tout à fait passionnant à lire malgré ces imprécisions. Le livre est un bon stimulant d’une réflexion profonde sur l’être humain et la société.


Added by: Dominique Meeùs  Last edited by: Dominique Meeùs
Quotes
p.10   Hoe dan ook heeft in de wetenschap de laatste jaren het inzicht vaste vorm gekregen dat de potentiële aanleg voor samenwerking en solidariteit bij de mens groter is dat de potentiële aanleg voor egoïsme.   Added by: Dominique Meeùs
Comments:
Les auteurs disent avec raison het inzicht. En effet les concepts de potentiële aanleg voor samenwerking et de potentiële aanleg voor egoïsme, à supposer qu’ils soient définis, ne peuvent pas être calculés directement, mais seulement approchés par des expériences différentes, des approches différentes, incommensurables. On pourrait dire aussi que samenwerking et egoïsme ont de nombreuses dimensions. Il n’y a donc pas de sens dans lequel leurs potentiële aanleg pourraient être deux quantités mesurables en nombres réels dont l’un serait plus grand que l’autre. On ne peut donc en avoir qu’un inzicht.   Added by: Dominique Meeùs  (2016-11-20 08:03:42)
p.12   Frans de Waal schrijft: ‘De vernistheorie was lange tijd de overheersende biologische opvatting over de aard van de mens…’   Added by: Dominique Meeùs
Keywords:   théorie idéologie interprétation vernistheorie conception
Comments:
Il y a des théories et il y a des opinions, des conceptions, basées sur ces théories ou concernant ces théories. Frans de Waal semble mélanger les deux ; mais sans doute utilise-t-il ici le mot théorie dans un sens élargi, non pas de théorie scientifique, mais précisément de courant d’idées, de conceptions, d’idéologie, d’interprétation.

Pour prendre un exemple autre que la vernistheorie, le gêne égoïste de Dawkins n’appartient pas à la théorie génétique, mais en est une interprétation propre à Dawkins. Il y a eu dans la seconde moitié du vingtième siècle de nombreuses interprétations abusivement déterministes de la génétique, de la part de journalistes, de philosophes et aussi de généticiens. Ces interprétations n’appartenaient pas à la théorie, n’étaient pas des erreurs de la théorie. La théorie s’est certainement affinée depuis, rendant ces interprétations obsolètes, mais ce sont deux choses différentes.

  Added by: Dominique Meeùs  (2016-11-20 08:23:01)
p.69   In de groepen jagers-verzamelaars werd de buit eerst naar het basiskamp gebracht en daar eerlijk verdeeld. Wie het meeste buit had en deelde, kreeg lof en aanzien.

  Added by: Dominique Meeùs
Comments:
Une description aussi vivante, vécue, d’une société ancienne et mal connue demanderait une référence.   Added by: Dominique Meeùs  (2016-11-20 09:06:35)
p.96   En vraag het eens aan honderd artsen: ‘Wie van jullie laat zich zeker niet overhalen door de cadeautjes van de medische vertegenwoordigers, die jullie proberen te overtuigen hun pillen voor te schrijven?’ Negentig procent zal antwoorden zich niet te laten vermurwen, terwijl onderzoek aantoont dat die kleine cadeautjes, dankzij ons evolutionair ingeslepen wederkerigheidsgevoel, bij de grote meerderheid van artsen wel werken en hun voorschrijfgedrag beïnvloeden.   Added by: Dominique Meeùs
Comments:
Il me semble avoir déjà lu ça ailleurs et je pense qu’effectivement des recherches ont porté sur l’influence des cadeaux sur le comportement de prescription des médecins. Les auteurs auraient dû en donner la référence.

Cependant, ici la thèse est beaucoup plus forte, elle est double : (i) hun voorschrijfgedrag beïnvloeden ; (ii) dankzij ons evolutionair ingeslepen wederkerigheidsgevoel. Il y a des recherches sur le comportement de prescription. Il y a des recherches sur le wederkerigheidsgevoel (c’est en gros le sujet de ce livre). On peut rapprocher les deux, mais je crains fort que, contrairement à l’affirmation des auteurs, aucune recherche n’existe qui montre à la fois l’influence des cadeaux sur le comportement de prescription et que c’est un héritage de notre évolution.

  Added by: Dominique Meeùs  (2016-11-20 09:23:30)
p.99   De psycholoog Jesse Bering schreef een boek over ons geloof en/of bijgeloof in het bovennatuurlijke en in (een) god: The God Instinct: The Psychology of Souls, Destiny and the Meaning of Life.

  Added by: Dominique Meeùs
Comments:
Je comprends le souci d’avoir un style coulant, facile à lire. Mais que Bering ait écrit un livre, c’est anecdotique. Des tas de gens écrivent des livres et y expriment des tas d’opinions. Les auteurs disent de quoi le livre parle, mais oublient de dire pourquoi eux le mentionnent, s’ils l’approuvent ou non, s’ils en tirent argument ou non. Ils ont bien sûr une intention en le mentionnant. C’est une manière rhétorique d’obtenir l’adhésion du lecteur. C’est créer un climat plutôt que d’emporter une conviction rationnelle.

Autrement dit, les auteurs devaient avancer une thèse là-dessus, s’ils en ont une qu’ils désirent faire passer, puis apporter des arguments à l’appui, parmi lesquels il pourrait y avoir une référence à des recherches de Bering. Pas seulement « raconter » que Bering écrit que…

  Added by: Dominique Meeùs  (2016-11-20 09:41:02)
p.100   Marc Vermeersch stelt in zijn studie dat religie bij jagers-verzamelaars met hun vooroudercultus vooral diende om kennis van generatie op generatie door te geven.   Added by: Dominique Meeùs
Comments:
Marc Vermeersch a écrit des livres très intéressants sur la préhistoire de l’humanité, mais c’est plutôt une étude au second degré, une étude d’études ; c’est plutôt de la vulgarisation. Marc Vermeersch a dû donner des références à l’appui de sa thèse (sinon ce serait seulement une hypothèse de Vermeersch, ce qui a moins de force). On aurait donc dû citer les travaux originaux sur le rôle de la religion chez les chasseurs-cueilleurs plutôt qu’une référence indirecte.   Added by: Dominique Meeùs  (2016-11-20 09:51:43)
pp.100-101   Heel recent onderzoek naar de evolutionaire redenen van godsdienst maakt een onderscheid tussen het religieuze leven van de kleine samenlevingen van jagers en verzamelaars en de grote wereldgodsdiensten van vandaag. [95] Bij de oude jagers-verzamelaars kende iedereen iedereen. Sociale normen opleggen, kon toen door directe sociale druk, enige bovennatuurlijke hulp was daar niet meteen bij nodig. Het religieuze leven bleef toen ook beperkt, dikwijls zonder een geloof in het hiernamaals. Bij de grote stedelijke samenlevingen na de landbouwrevolutie waren andere pressiemiddelen nodig om sociale normen op te leggen. Naast de gewapende politiemacht was ook een ideologisch instrument vereist. Godsdienst kon die functie vervullen. Handig was daarbij de loze belofte dat hard labeur zou beloond worden in het hiernamaals.

Godsdienst vervulde ook een nuttige rol. De groeiende handel en gledruil vereisten voldoende wederzijds vertrouwen. Gemeenschappelijke godsdienstige normen konden daarbij nuttig zijn.

[95] Wade, L., (2015), ‘Birth of the moralizing gods: A new theory aims to explain the success of world religions —but testing it remains a challenge’, Science, 349:919-923.

  Added by: Dominique Meeùs
Keywords:   religion chasseur-cueilleur
Comments:
Le lecteur qui est allé voir les premières notes a vite compris qu’elles sont purement bibliographiques et ne va plus voir les suivantes. Lisant ce passage, il voit 95 et en déduit que c’est basé sur un acquis scientifique. Le lecteur a tort d’avoir une telle confiance. Le titre même de la référence dit bien que rien de tout ça n’est établi !

La dernière phrase du deuxième alinéa cité dit bien konden ; il s’agit d’une supposition raisonnable, mais rien de plus. C’est de nouveau un effet rhétorique pour induire une conviction chez le lecteur, plutôt que la fonder sur des bases solides. On a vu que tout le passage qui précède, écrit sans conditionnel, est également très spéculatif.

By the way, est-ce que toutes les grandes religions sans exception basent la morale sur la récompense dans une vie future ?

  Added by: Dominique Meeùs  (2016-11-20 10:44:12)
p.101   Er zijn naast het godsinstinct nog andere denkfouten die voortvloeien uit de evolutionaire aandrift zich tegen gevaar en onheil te beschermen. Zo is er de pessimism bias, een beetje de tegenhanger van de zelfoverschatting. Mensen met deze vooringenomenheid zien alles zwart in en zijn overbezorgd of angstig.

Deze bias is evolutionair te verklaren door wat heet de type 1-fouten en type 2-fouten. Een type 1-fout is bijvoorbeeld: je hoort het gras ritselen, denkt dat er een tijger in verscholen zit en vlucht weg. Deze fout kost je niet veel, maar ze kan veel opleveren. Beter bange haas dan dode haas, zegt de spreuk. Een type 2-fout is: je hoort het gras ritselen omdat er een tijger in verscholen zit, maar je denkt dat het de wind is. Dat is een denkfout die je heel duur te staan kan komen. De logica zegt dat wie de neiging heeft type 1-fouten te maken, sterker staat in de natuurlijke selectie dan wie veel type 2-fouten maakt. Want die loopt meer risico te sterven en zich niet meer voort te planten.

  Added by: Dominique Meeùs
Comments:
Je suppose que des espèces d’être vivants sans aucun mécanisme de défense se sont éteintes. Il est donc juste de dire que l’évolution a muni les organismes vivants de mécanismes de défense. Dans le cas d’organismes suffisamment complexes, cela peut même s’appeler aandrift. Les denkfouten qui en découlent ne sont qu’indirectement le fruit de l’évolution.

Or on prétend dans l’alinéa suivant leur donner une explication évolutive. On distingue des erreurs de deux types et on trouve logique (de logica zegt) un avantage sélectif à la propension à faire des erreurs du deuxième type plutôt que du premier. Mais un avantage sélectif logique n’est pas automatiquement un chemin suivi en fait par l’évolution, et le trait correspondant n’est donc pas nécessairement évolutif. Cet alinéa n’est en rien l’explication évolutive qu’il annonce, c’est une spéculation évolutive.

La différence est énorme entre (i) ce qui s’est passé effectivement dans l’évolution et (ii) ce que nous pensons avoir dû se passer en raison d’un avantage sélectif logique. C’est un magnifique exemple de denkfout, erreur malheureusement très répandue, mais je suis trop prudent pour affirmer que c’est une faute évolutive.

  Added by: Dominique Meeùs  (2016-11-20 11:40:45)
p.102   Want ook de mens heeft eigenschappen van een kuddedier, omdat die evolutionair voordelig waren.   Added by: Dominique Meeùs
Comments:
Admettons, parce que c'est tout à fait raisonnable : (i) qu’il est vrai que de mens heeft eigenschappen van een kuddedier ; (ii) qu’il est vrai que die evolutionair voordelig waren. Il ne s'ensuit pas que (ii) ait été dans les faits la cause de (i). C’est encore un exemple d’évolutionnisme spéculatif.   Added by: Dominique Meeùs  (2016-11-20 11:52:34)
p.108   Al in de oudheid deden mensen wetenschappelijk onderzoek. Maar pas de laatste vijfhonderd jaar is de wetenschappelijke revolutie echt doorgebroken, ook omdat dit wetenschappelijk onderzoek werd toegepast in de productie.

Galileo Galilei veroorzaakte in de aanhef van die nieuwe tijd — op gevaar van eigen leven want de katholieke inquisitie dreigde — een omwenteling in het denken over de kosmos en de aarde. Dat de aarde om de zon draait, het heliocentrisme, verving het oude beeld van de zon die om de aarde draait. Copernicus had die stelling al eerder geopperd, maar Galilei plaatste ze op de wetenschappelijke agenda. Hij was samen met Bacon ook de vader van het fysisch experimenteren. De fysieke praktijk was voor hen de toetssteen voor de theorie.

Het werk van Charles Darwin veroorzaakte een vergelijkbare omwenteling in de wetenschap over het organische leven op aarde. Darwin hanteerde dezelfde wetenschappelijke methode: eerst observatie, vervolgens het formuleren van een hypothese, met testbare voorspellingen en ten slotte experimentele verificatie. Van de praktijk naar de theorie en dan terug naar de praktijk, die methode zat ingebakken in zijn manier van werken. Dat verklaart het grote succes van zijn werk. Na zijn reis met de Beagle zei hij: ‘Wat ik ontdekt heb, is het plezier van observeren en logisch nadenken.’

  Added by: Dominique Meeùs
Keywords:   Al-Haytham Antiquité Darwin expérimentation science
Comments:
Dans toute pratique (déjà en taillant des silex), on accumule de l’expérience. La technique est de cet ordre ; parfois elle s’appuie en outre sur la science, mais parfois elle la précède. La science, c’est la recherche systématique dans le monde (pas dans un « autre monde ») de l’explication de son fonctionnement. On part de connaissances antérieures, d’expérience, d’observations et même d’expérimentations pour proposer une explication, mais ce qui est essentiel, c’est de confronter ensuite systématiquement au réel l’explication proposée, par des moyens qui peuvent varier selon la science, dans les bons cas par l’expérimentation. L’expérimentation est donc un moyen par excellence, mais c’est trop court, c’est une erreur de réduire la science à l’expérimentation. Observer une éclipse de soleil pour tester la relativité générale, ce n’est pas de l’expérimentation ; cependant cette observation est bien une démarche systématique, volontaire, en quelque sorte construite en vue de confronter la théorie à la réalité. Il s’agit bien de science.

Il n’y a pas de science dans l’Antiquité. On a dit des Grecs antiques qu’ils avaient atteint en mathématiques un niveau d’abstraction nouveau en démontrant logiquement des choses qui dans d’autres civilisations pourtant plus riches, plus puissantes, plus développées n’auraient été que des « techniques » mathématiques. Mais les mathématiques sont une science atypique par rapport à la définition que j’ai donnée ci-dessus : en mathématiques, la thèse d’un théorème ne vaut pas par son adéquation au réel, mais par la logique de sa démonstration. Les médecins de l’École hippocratique avaient tendance à accorder plus d’importance à leurs observations qu’à un discours a priori, religieux ou magique, mais ne sont pas arrivés à des résultats scientifiques. Et si leur attitude est remarquable, c’est précisément en ce qu’elle est une exception pour l’époque. Dans l’Antiquité, personne n’a fait de science ni n’avait une conception claire de ce que ça pouvait être, même si certains philosophes étaient plus que d’autres soucieux de la réalité.

On peut dater la science de Al-Haytham (Traité de l’optique, 1015, il y a mille ans, à Bagdad puis en Égypte) et sans doute d’autres de cette époque dans le monde de culture arabe. C’est la première fois que des gens font de la science et disent qu’il en font, en disant ce que c’est. Cependant les auteurs ont raison de dire que la science a vraiment percé à partir de Bacon et Galilée il y a près de 500 ans et que c’est à mettre en relation avec la gestation du capitalisme moderne. Attention de ne pas mettre sur le même pied Galilée, un scientifique, qui recourt parfois à l’expérimentation, et Bacon, homme de loi, pas du tout scientifique et plus politique que philosophe, mais qui est encore fameux aujourd’hui pour avoir préconisé l’expérimentation et plus généralement la démarche scientifique, en même temps qu’il appelait de ses vœux une politique scientifique et des institutions scientifiques, dans le but d’améliorer les techniques et la production, pour offrir aux hommes une vie meilleure.

Quand on a pris conscience du danger de l’abus d’antibiotiques, c’était une observation d’un phénomène qu’on pouvait attribuer à la sélection ; ce n’était pas de l’expérimentation. On peut observer des phénomènes de sélection au laboratoire dans des cultures de bactéries et à ce niveau on peut même expérimenter, mais entre-temps Darwin est mort depuis longtemps. Pour en faire un scientifique, les auteurs se croient obligés de faire de Darwin un expérimentateur. Mais Darwin leur donne tort dans la phrase qu’ils citent, où il parle d’observer. Darwin s’est efforcé du mieux qu’il pouvait de confronter systématiquement sa théorie à la réalité, ce qui dans le cas de l’évolution laisse peu de place à l’expérimentation.

  Added by: Dominique Meeùs  (2016-11-20 15:29:44)
p.117   Waar genetica de studie is naar erfelijke informatie in de nucleotidenvolgorde in het DNA, is epigenetica de studie van overefbare veranderingen aan het DNA die niet in de nucleotidenvolgorde zijn terug te vinden.   Added by: Dominique Meeùs
Comments:
Il faut être très prudent en parlant d’épigénétique parce que des gens veulent monter en épingle l’épigénétique comme un aveu, par les généticiens eux-mêmes, de l’échec de la génétique. D’abord l’épigénétique, n’est pas à côté de la génétique ou opposable, parce que c’est une branche de la génétique. Ensuite, comme l’ADN n’est qu’une suite de nucléotides, il ne peut y avoir de changement de l’ADN qui ne soit un changement de l’ordre de la suite. Ce qui est vrai, c’est qu’une suite partielle peut fonctionner autrement bien qu’inchangée (elle peut être exprimée ou non dans certaines circonstances), parce qu’a changé l’ordre d’autres nucléotides avant ou après, parfois très loin. Il arrive aussi qu’un brin d’ADN soit entièrement inchangé, mais que son expression soit cependant modifiée par un changement de protéines qui le contrôlent. Il y a donc bien un changement de type épigénétique, mais aucun changement d’ADN. En bref, l’épigénétique est la partie de la génétique qui étudie comment et pourquoi les gênes sont exprimés dans certaines circonstances et pas dans d’autres. C’est une grande avancée de la génétique.

Des phénomènes épigénétiques sont évidemment héritables : c’est la spécialisation des cellules. C’est parce que les cellules dans la division peuvent hériter de certains états de la cellule dont elles proviennent que nous avons des os, de la peau, des neurones, des cheveux. Cela ne met pas en cause le rôle des gènes, bien au contraire : c’est comme ça que la cellule fonctionne avec ses gènes. Les cellules germinales ne sont bien sûr pas spécialisées en os, peau, neurones, cheveux… Parfois cependant, dans des circonstances très particulières, une cellule germinale pourrait communiquer un certain état épigénétique à l’organisme qui en est issu. Il y aurait donc alors bien une forme d’héritage épigénétique entre organismes, mais c’est marginal et labile (cela se perdrait généralement après un petit nombre de générations). Il ne s’agit donc pas d’un mode alternatif important de variation à la base de l’évolution. (En particulier, ce n’est pas le retour de la transmission des caractères acquis.) La sélection porte sur des variations et ces variations sont toujours fondamentalement des variations du bagage génétique.

  Added by: Dominique Meeùs  (2016-11-20 17:01:39)
wikindx 6.2.0 ©2003-2020 | Total resources: 1310 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 95 | DB execution: 0.03524 secs | Script execution: 0.08579 secs