Bibliographie générale

WIKINDX Resources

Brouwers, J. (1992). Winterlicht: Een vergeetboek. Amsterdam: Uitgeverij Maarten Muntinga. 
Added by: Dominique Meeùs (2014-01-25 12:44:22)   
Resource type: Book
Languages: Nederlands
ID no. (ISBN etc.): ISBN : 90-6766-116-3
BibTeX citation key: Brouwers1984
View all bibliographic details
Categories: Littérature
Creators: Brouwers
Publisher: Uitgeverij Maarten Muntinga (Amsterdam)
Views: 2/1351
Views index: 48%
Popularity index: 12%
Librairie    Évasions, Bruxelles
Added by: Dominique Meeùs  Last edited by: Dominique Meeùs
Date d’achat    jeudi 23 janvier 2014
Added by: Dominique Meeùs  
Quotes
p.10   [...] een nog diepere laag onderbewustzijn [...] die nog diepere laag moet iets zijn als een onderbewust-onderbewuste (dat men zich kan voorstellen als een kelder waaronder zich nog een kelder bevindt; die ‘onderkelder’ is nog geheimer, in ieder geval nog geheimzinniger, dan de kelder zelf, maar soms is in de kelder het geritsel uit de onderkelder te horen, of raakt hij vervuld van een lucht die nergens anders vandaan kan komen dan uit die nog dieper verzonken ruimte, waarin alleen maar schaduw is).   Added by: Dominique Meeùs
Keywords:   inconscient
pp.12-13   Ik schrijf het op [een gedroomde tekst], omdat alles altijd met alles te maken heeft, toeval niet bestaat, en een schrijver attent dient te zijn op alles wat zich hoe dan ook aan hem voordoet: — hij moet niet ‘verhalen’ vertellen (die taak heeft de televisie van hem overgenomen), hij moet uitstallen wat hij uit zijn kelders en onderkelders heeft opgedolven. Alles is autobiografisch, ook het niet-‘biografische’: datgene wat zich aan de nachtzijde van het bestaan voltrekt.

Een droom die men opschrijft, is daarna opgehouden een droom te zijn: — door de droom te reproduceren heeft men een tekst geproduceerd. Wat vervolgens blijft bestaan (zolang het niet wordt vernietigd) is niet de droom, maar de geproduceerde tekst, ‘het geschrevene’: een tot werkelijkheid gemaakt feit, dat afkomstig is uit en onfeitelijk nietbestaan, waar werkelijkheid bestaat uit onwerkelijkheid.

Dit is het wezen van literatuur.

 

 

  Added by: Dominique Meeùs
Keywords:   littérature
wikindx 6.2.0 ©2003-2020 | Total resources: 1310 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 54 | DB execution: 0.03734 secs | Script execution: 0.06791 secs