Bibliographie générale

Random Metadata

van Helmont, J. B. (1660). Dageraad, ofte nieuwe opkomst der geneeskonst, in verborgen grond-regulen der nature. Rotterdam: Johannes Næranus.
Last edited by: Dominique Meeùs 2012-05-28 00:30:00 Pop. 9.75%
      Dageraad, ofte Nieuwe Opkomst der Geneeskonst, in verborgen grond-regulen der Nature, door den Edelen, Wijd-vermaarden, en Hoog-geleerden Genees-Heer, Joan Baptista van Helmont, Heer van Merode, Roijenburg, Oorschot, Pellines, & c. Noit in ’t licht gesien, en van den Autheur zelve in ’t Nederduits beschreven. Tot Rotterdam bij Johannes Næranus, Boek-verkoper op ’t Steiger in den Boek-binder, Anno 1660.
wikindx 6.2.0 ©2003-2020 | Total resources: 1310 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 22 | DB execution: 0.03983 secs | Script execution: 0.11683 secs