Bibliographie générale

List Resources

Displaying 1 - 4 of 4 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Blondeau, R. A. (1991). Wetenschap in de taal der vlamingen: Vanaf jacob van maerlant tot de stichting van de akademiën. Gand: Reinaert — Het Volk n.v.  
Added by: Dominique Meeùs 2020-09-30 18:53:20 Pop. 0%
      Die geschriften in de taal van het volk, zijn ontstaan uit de kultuurbehoeften van het nakende „Herfsttij der Middeleeuwen”. Op sociaal-ekonomisch vlak hadden we toen eigenlijk al de middeleeuwen verlaten. Dank zij onze ligging tussen Frankrijk, Engeland en Duitsland werden onze gewesten het grootste pakhuis voor het intenser wordende handelsverkeer in het noordelijke deel van West-Europa. De ridderstand die eeuwenlang de bovenlaag van de maatschappij had gevormd, was verdrongen door de koopmansgeslachten, het z.g. patriciaat, met de ambachten en neringen als tweede stem in het kapittel. De burgerij had haar plaats ingenomen in het maatschappelijke bestel. Uit de feodaliteit waren nieuwe politieke entiteiten ontstaan. De idee van het ene universele rijk — de droom van eerzuchtige vorsten — was al lang verbleekt en had plaats gemaakt voor een groeiend nationaal bewustzijn. Vlaanderens strijd om zijn zelfstandigheid op het einde van de 13e en het begin van de 14e eeuw — met de Guldensporenslag als hoogtepunt — was hiervan de uiting.
     In de literatuur vond dat zijn uitdrukking in het gebruik van het vulgare, de volkstaal. Bestond de volkse literatuur aanvankelijk uit ridderromans, geestelijke verhalen en dierenverhalen, de burgerlijke geest was leergierig en de z.g. kunst van de didaktiek deed haar intrede.
      In 1582 liet Stevin zijn Tafelen van Interest, Midtsgaders De Constructie derselver, ghecalculeert Door Simon Stevin Brugghelinck, verschijnen bij meester-drukker Christoffel Plantijn te Antwerpen. Ten behoeve van een ruim publiek was dit in de volkstaal opgesteld. Een werkje dat ongetwijfeld sukses heeft gekend, want interestberekening gebeurde voordien altijd in het geheim en behoorde tot de moeilijke merkantiele problemen waarvoor geen officiële opleiding bestond. Zelfs in de, op de universiteit gedoceerde matematika, was er van interestberekening geen sprake, niet alleen wegens de afstand tussen handel en wetenschap, maar omdat interest onder het woekerverbod van de Kerk viel en tot de praktijken van Joden en Lombarden behoorde. Hoewel Stevin de principes van de interestberekening gevonden had in het werk van de Franse rekenmeester Jean Trenchant (zes uitgaven van 1558 tot 1578) was hij bij het samenstellen van zijn tabellen volledig op zichzelf aangewezen, waardoor er meerdere fouten waren ingeslopen‚ die hij achteraf in de Franse vertaling rektificeerde.
     De stad Leiden was ter beloning van haar heldhaftige verdediging tegen de Spanjaarden, in 1575 begiftigd met een Universiteit, die moest voorzien in de vervanging van de katolieke universiteiten van Leuven en Parijs, waarmee het kontakt was verbroken. In deze nieuwe instelling van hoger onderwijs, die niet doortrokken was van de scholastieke traditie van de oude centra van geleerdheid, kreeg het onderzoek en het experiment een unieke plaats. Daar liet Simon Stevin zich op 16 februari 1583 als student inschrijven. Hij was toen 35 jaar !
     Wat Stevin daar heeft gestudeerd of gepresteerd weten we niet, maar uit zijn publikaties van de volgende jaren blijkt dat hij er hard heeft gewerkt, al moest hij in zijn onderhoud voorzien door het bijhouden van koopmansboeken.
     Wel moet hij, nog vóór hij aan de universiteit ging studeren, zich terdege op wiskunde hebben toegelegd, want nog in 1583 verscheen van hem een origineel in het Latijn gesteld traktaat over ingewikkelde meetkundige vraagstukken, dat alleszins geen amateurswerk was, Problematum Geometricorum. Twee jaar later (1585) publiceerde hij De Thiende Leerende door onghehoorde lichticheyt allen rekeningen onder den Menschen noodich vallende, afveerdighen door heele ghetalen sonder ghebrokenen, een baanbrekende verhandeling, die tegelijkertijd in het Nederlands en het Frans (La disme) verscheen, waarin het rekenen met tiendelige breuken werd aanbevolen en volledig was uitgewerkt. Weliswaar was hij niet de uitvinder van de tiendelige breuken — het principe was reeds ontworpen in de 15e eeuw door Regiomontanus (Johan Müller uit Koningsbergen) — maar met zijn boekje heeft Stevin ze in rekenkundige bewerkingen leren gebruiken en toepassen, al was zijn voorstelling niet deze met het aanbrengen van een komma, zoals dat nu het geval is. Tevens verdedigde hij de invoering van een decimaal stelsel van maten en gewichten ter vervanging van de bestaande verscheidenheid die een hinder vormde voor handel en nijverheid. Maar het zou nog twee eeuwen duren vooraleer deze opvatting, met het metriek stelsel, geleidelijk in de praktijk haar toepassing zou vinden. Stevin schreef bovendien, in het Frans, een Arithmétique (1585), waarin voornamelijk de algebra hernieuwd en vereenvoudigd werd, door het gebruik van een nauwkeuriger taal en het invoeren van nieuwe tekens, die de huidige algebraïsche schrijfwijze zeer benaderde.
Bonnard, A. (1963). Civilisation grecque: De l’iliade au parthénon. Paris: Union générale d’éditions.  
Last edited by: Dominique Meeùs 2012-07-13 15:07:03 Pop. 0%
      Les Grecs, on le sait, en arrivant dans leur pays ne connaissaient plus ni la mer ni l’usage des bateaux. Les Égéens, leurs maîtres en art nautique, usaient, eux, depuis des siècles, de bateaux à rames et à voiles, ils découvrirent les principales « routes de la mer », comme dit Homère. Celles qui conduisaient à la côte asiatique, celles qui menaient à l’Égypte et, plus lointaines, celles qui ouvraient, à partir de la Sicile, l’accès de la Méditerranée occidentale. Sur ces routes, les Égéens pratiquaient des formes élémentaires de commerce, ce qu’on appelle par exemple le « troc muet », dans lequel des marins déposent sur un rivage les produits qu’ils veulent échanger et, rentrés sur leurs bateaux, attendent que les indigènes aient déposé des produits d’une valeur égale. Après quoi — souvent après plusieurs essais — les marchandises sont échangées. Mais la forme la plus primitive et la plus fréquente du commerce égéen, ce fut encore la simple piraterie. Les pirates pélasges restèrent longtemps fameux dans la tradition hellénique: dans la réalité, ils eurent de redoutables successeurs.
     Les Grecs proprement dits — il faut le répéter — ne reprirent que lentement, il y fallut des siècles, les traditions maritimes des Égéens. C’était avant tout des terriens. Sans négliger la chasse ni leurs maigres troupeaux, ils avaient à apprendre la culture du sol avant d’apprendre la mer. Bientôt l’économie purement agricole ne leur suffit plus. Ils eurent besoin, ils eurent envie de produits fabriqués et naturels que seul l’Orient pouvait leur procurer. Les nobles désiraient de l’or en lingots, des bijoux, des étoffes brodées ou teintes de pourpre, des parfums. L’Occident d’autre part offrait de la terre à qui voulait la prendre, et très bonne, disait-on. Il y avait de quoi tenter les gueux, dont regorgeait déjà la jeune Grèce. Mais il semble que le besoin de certains métaux contribua plus que toute autre chose à pousser les Grecs à prendre la mer. Le fer n’était pas abondant dans le pays. Surtout l’étain manquait absolument, aussi bien en Grèce que dans les pays voisins. Or ce métal qui entre, avec le cuivre, dans la composition de l’airain est seul capable de produire par cet alliage un bronze aussi beau qu’il est résistant.
     Si l’épée de fer avait, dès l’invasion des Doriens, triomphé du poignard de bronze, c’est encore le bronze qui reste au 8e siècle et plus tard le métal de choix de l’armure défensive du soldat lourd. Armure à quatre pièces : casque, cuirasse des épaules au ventre, jambières sur les mollets, bouclier au bras gauche. Aussi longtemps que cette noble armure régna sur les champs de bataille, l’étain était nécessaire à ceux qui la portaient.
     Ce sont donc des nobles hardis, issus des vieux clans qui prirent la tête des premières expéditions de commerce. Seuls ils étaient en état de faire construire et d’équiper des bateaux. Ces riches terriens n’étaient pas non plus fâchés de mettre la main sur cette nouvelle source de richesse, le commerce. Mais ils n’étaient pas seuls à prendre la mer : ils avaient besoin de rameurs, d’hommes d’équipage, de trafiquants et de colons. La masse des sans-terre et des sans-travail qui pullulaient en Grèce leur fournit le noyau de leurs profitables expéditions.
     Mais où trouver ce rare étain qui exerce sur les hommes du 8e siècle une espèce de fascination ? En deux endroits seulement, du moins en Méditerranée. Tout au fond de la mer Noire, en Colchide, au pied du Caucase. Milet, la grande cité maritime d’Ionie, après d’autres, prit cette route orientale de l’étain : elle alimenta des mines du Caucase sa métallurgie et celle des peuples voisins. Mais il était une autre route de l’étain, bien plus dangereuse et plus inconnue que la vieille route des détroits asiatiques : celle qui, tournant la Grèce par le sud et s’engageant dans la mer sans îles, allait chercher au-delà du dangereux détroit de Messine et en suivant les côtes de l’Italie l’étain des mines d’Étrurie. Ce fut la route des grandes cités des maîtres de forges, Chalcis en Eubée et Corinthe.
     Cette route occidentale est aussi celle du périple d’Ulysse et c’est sans doute pour le public d’aventuriers, de marins, de colons qui la suivaient et aussi pour ces riches négociants, cette oligarchie militaire que passionnait la fabrication de ses armes, que fut composée notre Odyssée. Ulysse devenait la vedette de cette foule disparate de marins, de marchands et d’aristocrates-industriels.
 
          ***
     Cependant notre Odyssée ne raconte pas en clair l’histoire de la conquête de l’étain. Elle fait comme font toutes les épopées. Elle transporte dans un passé mythique les découvertes surprenantes qu’un marin faisait, cinquante ou cent ans plus tôt (qu’il risquait encore de faire, pensait-on), sur les routes maritimes de l’Occident. Homère exploite les récits des navigateurs qui avaient exploré cette mer inconnue et dont les fables couraient dans tous les ports…
Meiksins Wood, E. (1991). The pristine culture of capitalism: An historical essay on old regimes and modern states. Londres: Verso Books.  
Last edited by: Dominique Meeùs 2016-05-31 19:34:22 Pop. 0%
      Yet there is more to the debate than this. Dobb and Hilton certainly depart from the commercialization model by situating the ‘prime mover’ in the countryside instead of in the town, and by focusing on class struggle between appropriators and producers instead of on the expansion of trade. But one critical assumption stays the same : capitalism emerges when the fetters of feudalism are removed. Capitalism is somehow already present in the interstices of feudalism, just waiting there to be released.
Thomson, G. (1973). Les premiers philosophes M. Charlot, Trans. Paris: Éditions sociales.  
Added by: Dominique Meeùs 2010-02-07 21:37:31 Pop. 0%
      Au 4e siècle, le commerce grec était entre les mains d’hommes qui n’étaient pas citoyens et s’appuyait essentiellement sur le capital usuraire. […] Au 6e siècle pourtant, la situation était toute différente. Les documents pour la période antérieure sont rares mais clairs.
      […] il n’était pas rare au septième et au sixième siècles que des membres de la noblesse se lancent dans le commerce maritime. Nous pouvons même aller plus loin. Deux cas nous sont parvenus où nous les trouvons engagés dans le processus même de la production.
      Par quoi avaient-ils été amenés à franchir cette étape ? Pas seulement par leur curiosité pour les mathématiques. Leur curiosité pour les mathématiques était plutôt une autre manifestation de la même tendance. Un phénomène aussi fondamental dans le domaine de la pensée ne peut s’expliquer que si on le conçoit comme le reflet dans la conscience d’une transformation tout aussi fondamentale dans les rapports sociaux de leur temps. Qu’y avait-il de nouveau dans la société grecque de l’Antiquité ? Les chapitres précédents ont répondu à cette question. C’est précisément dans la Grèce de ce temps-là que la production marchande atteignit son plein développement et révolutionna l’ensemble de la société précédente. Anaximène et Pythagore témoignent tous deux de la conception propre à la nouvelle classe des commerçants, qui étaient lancés dans l’échange des marchandises à une échelle qui nous semble très limitée selon nos critères modernes mais qui était sans précédent pour leur époque. Le facteur essentiel était par conséquent la croissance d’une société organisée en fonction de la production de valeurs d’échange et le déclin correspondant des anciens rapports fondés sur la production des valeurs d’usage.
     C’est pourquoi l’aspect caractéristique de leur pensée peut se définir très simplement si l’on se reporte à la différence fondamentale, indiquée par Marx (1969, pp.51-52,53), entre la production pour l’usage et la production pour l’échange.
wikindx 6.2.0 ©2003-2020 | Total resources: 1310 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 31 | DB execution: 0.01752 secs | Script execution: 0.08322 secs