Bibliographie générale

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
De Witte, L. (2017). Tipp en ceta voor beginners: Is het gevaar geweken? Anvers: EPO.  
Added by: Dominique Meeùs 2017-03-19 23:12:21 Pop. 0%
      Tittonell ondekte dat kleine boederijen 50 procent van de wereldbevolking voeden. Die kleine boederijen gebruiken daarvoor 20 procent van het beschikbare land.[*]

[*] Tittonell, P. (2014). ‘Feeding the world with Agroecology’. TEDx Ede.

wikindx 6.2.0 ©2003-2020 | Total resources: 1310 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 24 | DB execution: 0.01356 secs | Script execution: 0.07249 secs