Bibliographie générale

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Van Duppen, D., & Hoebeke, J. (2016). De supersamenwerker. Anvers: EPO.  
Added by: Dominique Meeùs 2016-12-20 21:12:52 Pop. 0%
      Al in de oudheid deden mensen wetenschappelijk onderzoek. Maar pas de laatste vijfhonderd jaar is de wetenschappelijke revolutie echt doorgebroken, ook omdat dit wetenschappelijk onderzoek werd toegepast in de productie.

Galileo Galilei veroorzaakte in de aanhef van die nieuwe tijd — op gevaar van eigen leven want de katholieke inquisitie dreigde — een omwenteling in het denken over de kosmos en de aarde. Dat de aarde om de zon draait, het heliocentrisme, verving het oude beeld van de zon die om de aarde draait. Copernicus had die stelling al eerder geopperd, maar Galilei plaatste ze op de wetenschappelijke agenda. Hij was samen met Bacon ook de vader van het fysisch experimenteren. De fysieke praktijk was voor hen de toetssteen voor de theorie.

Het werk van Charles Darwin veroorzaakte een vergelijkbare omwenteling in de wetenschap over het organische leven op aarde. Darwin hanteerde dezelfde wetenschappelijke methode: eerst observatie, vervolgens het formuleren van een hypothese, met testbare voorspellingen en ten slotte experimentele verificatie. Van de praktijk naar de theorie en dan terug naar de praktijk, die methode zat ingebakken in zijn manier van werken. Dat verklaart het grote succes van zijn werk. Na zijn reis met de Beagle zei hij: ‘Wat ik ontdekt heb, is het plezier van observeren en logisch nadenken.’

wikindx 6.2.0 ©2003-2020 | Total resources: 1310 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 24 | DB execution: 0.00683 secs | Script execution: 0.08266 secs