Bibliographie générale

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Blondeau, R. A. (1991). Wetenschap in de taal der vlamingen: Vanaf jacob van maerlant tot de stichting van de akademiën. Gand: Reinaert — Het Volk n.v.  
Added by: Dominique Meeùs 2020-09-30 18:53:20 Pop. 0%
      Rond de tijd dat Jacob van Maerlant zich te Damme kwam vestigen, kwam er een keerpunt in zijn literaire produktie. Waren zijn oudste werken hoofse ridderromans, waarvoor hij putte uit Franse werken, nu scheen hij genoeg te krijgen van de verzonnen avonturen en van die „scone walsche valsche poeten Die meer rimen dan si weten”. Hij zou voortaan schrijven voor de nuchtere burgerij, die „nutscap ende waer” op prijs stelde. Rond 1270 voltooide hij Der Naturen Bloeme‚ een berijmde encyklopedie in dertien delen met in totaal (de proloog inbegrepen) 16 667 versregels‚ grotendeels naar het Latijnse werk De Natura Rerum van de Brabantse dominikaan Thomas van Cantimpré (onderprior te Leuven)‚ al heeft hij wel meerdere handschriften geraadpleegd.
      In 1818 wist de Gentse kunstkenner, bibliofiel en toenmalige vaste sekretaris van de heropgerichte Akademie voor Wetenschappen en Letteren, Karel van Hulthem (1764-1832), uit de verzameling van de Londense boekenliefhebber Fìichard Heber, een in het Middelnederlands gestelde bundel handschriften op te kopen.

[…]

     Wat de inhoud betreft, zegt [Jan-Frans] Willems dat het een vrij volledige verzameling is van stukken die betrekking hebben op de natuur- en geneeskunde van ’s menschen lichaam, te beginnen met de invloed van sterren en planeten, om te eindigen met de anatomie en de heelkunst. Hij gaf de verzameling de titel Aloude belgische natuerkunde van den mensch, in de dertiende en veertiende eeuw.

     Beknopt samengevat bestaat de inhoud van deze bundel uit :
1.  Blad 1 recto tot 6 recto : Natuurkunde van het Geheel-al;
2.  Blad 6 verso tot blad 8 verso : Recepten van waters en oliën;
3.  Blad 9 recto tot 21 verso : Antidotarium Nicolai;
4.  Blad 22 recto tot 28 recto : Leering van Orinen;
5.  Blad 28 verso tot 45 verso : De Geneeskunde van Avicenna;
6.  Blad 46 recto tot 47 recto : Die nature ende maniere van alle lieden;
7.  Blad 47 verso en 48 recto : Gelaatkunde;
8.  Blad 48 recto tot 51 verso : Leering van Orinen (andere versie);
9.  Blad 52 recto tot 53 verso : De 24 tekenen des doods + Latijnse recepten;
10. Blad 54 recto tot 73 recto : Boec der Medicina van Jan Yperman; Blad 73 verso : blanco;
11. Blad 74 recto en 75 recto: Uittreksel uit Van Maerlants Hemelijchede der hemelijcheit;
12. Blad 75 verso tot 77 recto: Uittreksel uit Van Maerlants Naturenbloeme;
13. Blad 77 verso tot 85 recto : Heimelijcheit van Mannen en Vrouwen;
14. Blad 85 recto tot 88 verso : Chiromantie;
15. Blad 89 recto en verso : Gedicht van Geestelijke minne; Blad 90 recto en verso : blanco;
16. Blad 91 recto tot 107 recto : Herbarijs
17. Blad 107 recto tot 147 verso : Cyrurgie van Jan Yperman.
wikindx 6.2.0 ©2003-2020 | Total resources: 1310 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 24 | DB execution: 0.00648 secs | Script execution: 0.03339 secs