Bibliographie générale

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Kenis, A., & Lievens, M. (2012). De mythe van de groene economie: Valstrik, verzet, alternatieven. Anvers & Utrecht: Uitgeverij EPO & Uitgeverij Jan Van Arkel.  
Added by: Dominique Meeùs 2013-06-13 13:57:59 Pop. 0%
      Inzetten op kernenergie draagt nochtans op geen enkele manier bij aan de transitie naar een maatschappijmodel op basis van hernieuwbare energie. Het is hooguit een manier om tijd te kopen.
      Als de wereld eenmaal vol staat met windmolens en zonnepanelen, valt er nog maar weinig aan te verdienen. Olie daarentegen moeten mensen voortdurend kopen. Fossiele brandstoffen kan je privaat toe-eigenen. Maar de zon en de wind? Bovendien maken fossiele brandstoffen, net als kernenergie, een gecentraliseerde controle over het energiesysteem mogelijk. Dat is interessant voor de staat of de grote bedrijven. Hernieuwbare energie leent zich daarentegen veel beter tot een decentraliseerde structuur.
wikindx 6.2.0 ©2003-2020 | Total resources: 1310 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 24 | DB execution: 0.00839 secs | Script execution: 0.02673 secs