Le temps qu’il fait à Bruxelles   Le temps de Bruxelles :

Dominique Meeùs
Dernière modification le   
retour à la table des matièresà l’indexà la page élections

5.2. Convocation au vote — Oproepingsbrief

[En construction.]

Région wallonne Région de Bruxelles-Capitale
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Provinces Communes Gemeenten en districten Provincies
Ten minste twintig dagen voor de verkiezing wordt een bericht van oproeping aangeplakt aan het gemeentehuis, in het gemeentelijke informatieblad of op de website van de gemeente (Art. 55).
Ten minste vijftien dagen voor de verkiezing zendt het college van burgemeester en schepenen aan alle kiezers een oproepingsbrief op hun huidige verblijfplaats (Art. 52).
Kiezers kunnen op het gemeentesecretariaat een duplicaat afhalen tot 12 uur ’s middags op de dag van de stemming (Art. 53).
Dominique Meeùs. Date: 2012 à 2018