Dominique Meeùs

Dernière modification le   

retour à la table des matièresau dossier marxisme

731.
langetermijndenken

Het historisch materialisme leert rekening te houden met de evoluties op lange termijn en zich niet te laten verlammen door actuele toestanden. De toekomst van het wereldkapitalisme ziet er allesbehalve stralend uit. We gaan naar een regelrechte confrontatie tussen Noord en Zuid, waardoor p. 260het imperialisme zware klappen zal krijgen. De Golfoorlog is hiervan het eerste teken. De economie van de rijke landen is bijzonder kwetsbaar voor nieuwe crisissen en financiële catastrofes. De nieuwe ‘wereldorde’ is vooral een wereldwanorde, met toegenomen spanningen tussen de imperialistisch blokken, nationalistische spanningen in Oost-Europa en een totaal onzekere toekomst voor de ex-socialistische landen. De algemene crisis van het kapitalisme zal worden uitgediept door opstanden en bevrijdingsstrijd in de derde wereld.

De materiële basis van de klassensamenwerking heeft zware klappen gekregen door de crisis en heeft de vakbondsleiders voor de keuze gesteld tussen grotere klassensamenwerking of het consequent verdedigen van de belangen van de arbeiders.

De meesten hebben voor het eerste gekozen. De globale verrechtsing maakt hen totaal onvoorbereid op de turbulente tijden die gaan komen. Het hele crisisdenken van de meeste vakbondsleiders herleidt zich tot de hoop op een spoedig herstel.