Dominique Meeùs

Dernière modification le   

retour à la table des matièresau dossier marxisme

74.
De hele vakbond behoort tot het front

Een front is een eenheid van krachten waarin zowel reformistische als revolutionaire krachten vertegenwoordigd zijn, op basis van een minimumplatform rond concrete eisen.

De oproep tot frontvorming tegen het monopoliekapitaal en zijn staatsmacht, voor democratie en vrede en tegen het imperialisme, richt zich tot de hele vakbond. De vakbond is de massaorganisatie van de werkers en vormt de basis van een breder volksfront dat nodig is om het grootkapitaal en zijn handlangers te verslaan. Als dusdanig hoort de hele leiding van die massaorganisatie bij het front, onafgezien van de klassepositie van de individuele leiders. Binnen dit front zijn er onvermijdelijk progressieve krachten, rechtse krachten en een middengroep. De meest rechtse fractie van de vakbondsleiding, is de fractie die behoort tot de burgerij; zij is rabiaat anticommunistisch, heeft nauwe banden met de monopolie- en staatsburgerij, saboteert de strijd, werkt samen met politiediensten en maakt jacht op strijdbare délégués. Zij behoort tot het front omdat zij de vakbond leidt, maar zoals gezegd, is haar eigenlijke plaats niet in de vakbond. Dit sluit evenwel eenheid rond precieze punten niet uit. Rabiate tegenstanders van de klassenstrijd kunnen soms goede posities innemen voor de vrede of tegen het racisme.

De vormen van het front, de omvang en breedte zullen in de loop van de klassenstrijd en de strijd voor het socialisme evolueren. Als er een eenheid mogelijk is tussen revolutionaire en reformistische krachten, dan betekent dit niet dat de reformistische weg en de revolutionaire weg te verzoenen zijn. Ze staan regelrecht tegenover elkaar. De reformistische ideologie is een burgerlijke ideologie, is antagonistisch met het marxisme; die tegenstelling wordt niet weggeveegd door de eenheid rond specifieke ordewoorden. Voor de meeste leden van het front kan dit door eenheid en strijd uitgeklaard worden. Dit sluit niet uit dat sommigen onder hen zich ideologisch en/of materieel totaal laten corrumperen door de burgerij. Die scheidingslijnen zullen klaarder worden in de loop van de klassenstrijd.

Table of contents