Dominique Meeùs

Dernière modification le   

retour à la table des matièresau dossier marxisme

53.
Syndicale onafhankelijkheid

Het verleden van de vakbonden in België wordt gedomineerd door hun band met de traditionele burgerlijke partijen, de christendemocratie en de sociaaldemocratie. Vele strijdbare syndicalisten zien dan ook een eerste element van oplossing in het nemen van afstand ten opzichte van die partijen. In de christelijke arbeidersbeweging leeft het ordewoord van een ‘christelijke arbeiderspartij’, in de socialistische vakbond staat de ‘syndicale onafhankelijkheid’ nog altijd hoog aangeschreven bij vele kernen en stromingen. Het afstand nemen van de twee grootste politieke stromingen die het kapitalisme besturen en het staatsapparaat bevolken, zou ongetwijfeld een positieve invloed hebben op de herleving van het klassesyndicalisme. De cruciale vraag blijft echter open: welke politiek stelt men in de plaats? Is het een echte ideologische breuk met het reformisme of is het alleen een formele breuk?

p. 200

Table of contents