Dominique Meeùs

Dernière modification le   

retour à la table des matièresau dossier marxisme

44.
Klassesyndicalisme

De verschuivingen in de samenstelling van de werkende bevolking stelt nieuwe taken, maar verandert niets aan de wezenlijke opdrachten van het syndicalisme. De totale werkende bevolking neemt zowel relatief als in absolute cijfers toe, zowel in België als op wereldvlak. De internationalisering van de productie betrekt nieuwe bevolkingslagen van de derdewereldlanden in het industriële proces. Ook al neemt, strikt genomen, het aantal industriearbeiders in de kapitalistische wereld af, de productie van meerwaarde kan nooit worden gerealiseerd worden zonder uitbuiting van arbeidskracht in het productieproces. De arbeidersklasse is dus niet aan het verdwijnen, maar blijft de kern van de syndicale strijd. De wijzigingen werken in verschillende richtingen. Er is enerzijds de uitschakeling van brute handenarbeid, maar anderzijds de proletarisering van bredere bediendelagen. Diensten en productie raken meer verstrengeld en de uitbreiding van de diensten zit stevig geënt op de industriële basis. p. 184Manuele en intellectuele arbeid zijn niet zo strikt meer af te bakenen; de immateriële inbreng in het productieproces wordt groter terwijl de administratieve taken steeds meer in meetbaar stukwerk gegoten worden.

De vele verschuivingen vergroten de noodzaak om tegenover het verenigde patronaat, een klassesyndicalisme te ontwikkelen dat de verdeeldheid overbrugt en het klassebewustzijn ontwikkelt.

Table of contents