Dominique Meeùs

Dernière modification le   

retour à la table des matièresau dossier marxisme

33.
Vakbond en internationalisering

Het syndicalisme wordt meer en meer geconfronteerd met de gevolgen van de internationalisering. De vakbonden moeten hun positie bepalen tegenover de herstructureringen die tegen een steeds sneller tempo worden doorgevoerd:

— Verschuiving van de productieplaatsen naar lagelonenlanden (zoals de overplaatsing van Philips-Leuven naar Singapore).

— Sluitingen die worden beslist door buitenlandse hoofdkwartieren, zoals Concord-Lighting, Michelin, British Leyland, Prestige, enz.

— Herstructureringen die Europe 1993 voorbereiden, zoals die van de Generale Maatschappij, de voedings-, de bank- en verzekeringssector …

— Bedrijven die zich afstemmen op segmenten van de markt, overgaan tot interne herstructurering en daarbij productafdelingen afstoten of sluiten.

De vakbonden moeten anderzijds hun positie bepalen tegenover de grote evoluties die de ‘mondialisering’ bepalen, de nieuwe machtsverhoudingen in de wereld, Europa 92, de nieuwe circuits van uitbuiting en de strijd daartegen op wereldvlak.

p. 152

Table of contents