Dominique Meeùs

Dernière modification le   

retour à la table des matièresau dossier marxisme

742.
In het front geldt het principe van eenheid-strijd-eenheid

De eenheidsfrontpolitiek met de hele vakbond betekent niet een principeloze eenheid en een vreedzame capitulatie voor het reformisme. Ook hier kunnen nuttige lessen getrokken worden uit de historische ervaring van de Chinese KP. Volgens Mao dient de kritiek op de meest rechtse krachten om de progressieve krachten te versterken en te winnen, om de middengroep te beïnvloeden en naar het progressieve kamp te duwen en om de onverzoenlijke krachten te isoleren.5

Toegepast op de vakbond betekent dit: steunen op de strijdbare basis en de linkse délégués om de middengroep te winnen, hen ten volle ondersteunen in hun kritieken op de rechtse fractie van de vakbondsleiding. De middengroep van délégués en secretarissen winnen, kan alleen door het beginselvast toepassen van een correcte opstelling.

1o Opkomen voor de versterking van de vakbond. Het patronaat probeert de kracht van de vakbond te ondermijnen door de rechtse vakbondsleiders mee te trekken in de klassensamenwerking. Het strijdsyndicalisme is het enige middel om hieraan weerstand te bieden. Het zijn niet de linksen maar de rechtsen die de vakbond kapotmaken.

2o Correct de verantwoordelijkheid voor schandelijke feiten, akkoorden, stakingsbrekerij, enz. weten te lokaliseren. De fout ligt nooit bij dé p. 264vakbond als geheel. Er zijn steeds hoofdverantwoordelijken en uitvoerders, er zijn altijd tegenstellingen tussen een rechts en een links kamp. Het doelwit van de kritiek moet zo correct mogelijk ingeschat worden en zo beperkt mogelijk worden gehouden. Kritieken op dé vakbond treffen ook de strijdbare krachten die het wezen van de vakbond uitmaken. Het is de manier waarop de fascisten de vakbonden kritiseren.

3o De kritiek betreft de gevolgde lijn en niet de persoon. Daarom is het belangrijk dat een alternatief aangegeven wordt, een poort opengelaten wordt zodat een maximum aan goede syndicalisten zich met de kritiek kunnen vereenzelvigen.

Notes
5.
Œuvres choisies de Mao Tsé-toung, deel II, pp. 454-459.