Dominique Meeùs
Dernière modification le   
retour à la table des matièresau dossier marxisme

734.
De massa’s winnen

Up: 73. Rekening houden met de evolutie Previous: 733. Een poort openlaten

Het doel van de werking in de vakbond, op welk niveau ook, blijft altijd de verovering van de massa voor een antikapitalistische politiek. Elke verantwoordelijke positie in de vakbonden moet vanuit dit oogpunt beoordeeld worden. Als verantwoordelijke in de vakbond heeft men veel ruimere p. 262invloed en vindt veel gemakkelijker gehoor onder de massa en kunnen de ideeën van het strijdsyndicalisme veel sneller wortel schieten onder brede lagen.

Up: 73. Rekening houden met de evolutie Previous: 733. Een poort openlaten