Dominique Meeùs

Dernière modification le   

retour à la table des matièresau dossier marxisme

723.
Het klassenstandpunt

Door haar klassenstandpunt vervult de reformistische vakbondsleiding voor de burgerij een strategische rol: de revolutie verhinderen en de klassenstrijd in toom houden. Haar ideologische rol is doorslaggevend in de reproductie van het systeem en gedraagt zich maar al te vaak als woordvoerder van de burgerij binnen de werkende klasse. De burgerij voert een weloverwogen en permanente campagne om haar te overtuigen, om haar aan zich te binden en te belonen voor bewezen diensten. Daarvoor beschikt zij over uiteenlopende middelen: het mee betrekken in het bestuur, het verlenen van allerlei materiële voordelen, het openstellen van carrières in kabinetten en staatsdiensten, het onderhouden van een deel van het vakbondsapparaat en het uitbouwen van ‘discrete relaties’ door nationale en internationale veiligheidsdiensten.