Dominique Meeùs
Dernière modification le   
retour à la table des matièresau dossier marxisme

021.
De liberale stormram

Up: 02. Het patronale offensief Next: 022. De internationale sociaaldemocratie schuift mee op naar rechts

De klassieke liberale economische theorie (Smith, 1776) stelt dat het privékapitalisme, aan zichzelf overgelaten, een ‘natuurlijk evenwicht’ bereikt dank zij de vrije concurrentie. De ‘onzichtbare hand’ van de markt trekt alles recht wat krom is en laat op die wijze toe om individueel (privéwinst) en collectief belang (welvaart) te verzoenen. Wordt dit evenwicht door externe oorzaken verstoord, dan kan alleen het vrijemarktmechanisme deze onevenwichten herstellen. Toegepast op de huidige situatie luidt het dat buitensporige lonen, overdreven sociale zekerheid en een alomtegenwoordige staat de vrijemarktmechanismen hebben verstoord en de crisis hebben uitgelokt. De vakbondsmacht moet gebroken worden om op al die terreinen de klok terug te draaien. Thatcher zet als eerste het offensief in, hierin spoedig bijgesprongen door Reagan (1980). Vanaf dat ogenblik verovert de afbraakspiraal de hele westerse wereld. Om te ontsnappen aan de crisis moet elk land de concurrenten voor zijn in de p. 14afbraak van lonen en sociale verworvenheden.

Op 21 november 1981 lanceren een resem topfiguren uit de Belgische bank- en industriewereld een ‘Oproep tot alle burgers van dit land’, ondertiteld ‘voor een echte regering’.10 Zij vragen hierin een sterke hand die de patronale wensen doorzet, die stand houdt tegen elk verzet in (‘onafhankelijk van drukkingsgroepen’, maar niet van patronale groepen). Enkele dagen later zit Martens V in het zadel, met volmachten.

Notes
10.
Onder hen: A. Bekaert (Bekaert, BBL, Intercom), D. Cardon de Lichtbuer (BBL), G. Declercq (BUFA), A. Demeure de Lespaul (Petrofina), A. De Staercke (G-Bank, Petrofina), J. Groothaert (G-Bank), J. Hinnekens (Boerenbond), A. Leysen (Agfa-Gevaert), P. Scohier (Electrobel, GB-Inno-BM, Intercom, Ibel), M. Vandestrick (FN, Generale), L. Wauters (Almanij, Kredietbank, Janssen Pharmaceutica).
Up: 02. Het patronale offensief Next: 022. De internationale sociaaldemocratie schuift mee op naar rechts