Dominique Meeùs
Dernière modification le   
retour à la table des matièresau dossier marxisme

Dank

Up: Home Previous: Index van kaderstukken Next: Inleiding 0. De ideologische crisis in de vakbond
p. 4

De hoofdthesissen van dit boek werden goedgekeurd op het derde partijcongres van de PVDA, in januari 1988.

Met dank aan Imelda Haesendonck, Jean Michaux en Jan Vandeputte die in vele discussies hebben bijgedragen tot de realisatie van dit boek.

Up: Home Previous: Index van kaderstukken Next: Inleiding 0. De ideologische crisis in de vakbond