Dominique Meeùs

Dernière modification le   

retour à la table des matièresau dossier marxisme

Dank

p. 4

De hoofdthesissen van dit boek werden goedgekeurd op het derde partijcongres van de PVDA, in januari 1988.

Met dank aan Imelda Haesendonck, Jean Michaux en Jan Vandeputte die in vele discussies hebben bijgedragen tot de realisatie van dit boek.