Dominique Meeùs

Dernière modification le   

retour à la table des matièresau dossier marxisme

Appendix A Hulpmiddelen bij het boek
De tijd staat aan onze kant

Beste lezer(es),

Bijhorend schema vat op overzichtelijke wijze de grote thema’s samen van het eerste deel van het boek. De verticale lijnen verdelen in vier hoofdstukken, de horizontale verdelen de hoofdstukken telkens in vier onderdelen (analyse, patroons, vakbonden, opstelling). Deze indeling beantwoordt aan de nummering in het boek. Deze aanpak kan voor problemen zorgen omdat hierdoor het moeilijkste onderdeel telkens in het begin van een hoofdstuk terechtkomt, namelijk het deel analyse. We hebben gepoogd tamelijk grondig in te gaan op de analyse van de actuele economische evoluties, omdat een goed begrip van het kapitalisme de onmisbare basis vormt om het syndicalisme te oriënteren. Wie het kapitalisme wil bekampen, moet het kennen en dat vraagt inspanning, studie.

Wie moeilijkheden heeft om die taaie stukken te doorworstelen raden we aan om eerst de patronale en syndicale standpunten te lezen (onderdeel 2 en 3), alvorens de analyse terug te nemen (onderdeel 1).

De verschillende hoofdstukken kunnen apart van mekaar gelezen worden. Daar blijkt dat het eerste hoofdstuk (de crisis) het moeilijkste is, kan men het bijv. als laatste van de vier doornemen, om de lezing te vereenvoudigen.

De twee delen van het boek vormen een apart geheel. Men kan dus ook beginnen met het tweede deel.

De kaderstukken geven meestal een zeer bondige samenvatting van enkele basisbegrippen en stellingen van het marxisme. Voor wie enigszins vertrouwd is met het marxisme volstaat dit gewoonlijk om de begrippen op te frissen. Voor wie helemaal niet thuis is in de marxistische doctrine zijn die kaderstukken wellicht te compact om alles direct te verwerken. Voor hen is het meer een aansporing om zich grondiger vertrouwd te maken met de marxistische theorie.

In elk geval kan men ook de lopende tekst lezen zonder de kaderstukken. Indien de gebruikte formules bijvoorbeeld onoverkomelijk zijn, hoeft men daar niet te blijven bij stilstaan. Indien men begrijpt dat het om de winstvoet te doen is, dat de nieuwe technologie de winstvoet doet stijgen, dan kan het boek perfect gelezen worden zonder de formule van de winstvoet tot in detail te begrijpen. We hebben vooral willen aantonen dat het marxisme geen dogma of overleefde theorie is, maar een levend analysemiddel dat inzicht brengt en een houvast geeft in de klassenstrijd. De kaders gaan verder in op begrippen die in de lopende tekst gebruikt worden. Wil men de kaders in meer systematische volgorde lezen, dan neemt men achtereenvolgens: 534 bis, 212 bis, 312 bis, 222 bis, 12 bis, 111 bis, 226 bis, 711 bis, 41 bis.

Tot slot, willen wij erop wijzen dat er bijkomende hulpmiddelen voorhanden zijn, voor wie het boek echt als studie- en vormingsinstrument wil gebruiken. Er zijn vier video-opnames beschikbaar over de vier eerste hoofdstukken, er is een woordenlijst beschikbaar met uitleg over marxistische termen die gebruikt worden en er worden regionale bijeenkomsten georganiseerd die een uitstekende aanvulling zijn bij de lezing.

Meer informatie bij uw verkoper of bij EPO.

Jo Cottenier, Kris Hertogen.

Schematische voorstelling van deel I:
De nieuwe situatie
 
1. Crisis 2. Technologie 3. Mondialisering 4. Werkers
Analyse 11.
Oorzaak
Extern?
 
Systeem
 
Vormen
Conjunctuur
Structureel
Algemeen
21.
Productiekrachten
 
 
Technologische
revoluties

 
 
 
 
31.
Accumulatie
 
 
Etappes
Handel
Liberaal
kapitalisme
 
Fasen
imperialisme
41.
Meerwaarde
 
 
Uitbuiting
 
Uitbreiding
Toenadering
 
 
 
Patroons 12.
Winstvoet
 
 
 
Markten
22.
Flexibele
productie

 
Participatief
management
32.
Internationale
arbeidsverdeling

 
Blokvorming
Europa 92
42.
Verdeling
 
Versplintering
 
Reserves
Vakbonden 13.
Moralisme
 
Realisme
Concurrentie-
positie
 
Dynamisch
kapitalisme
23.
Manager-
syndicalisme

 
Medebeheer
 
 
 
 
33.
Chauvinisme
 
 
Internationaal
overleg-
syndicalisme

 
 
43.
Dualisering
 
 
Bevoorrechte
 
Andere acties
 
 
Opstelling 14.
Failliet
Voorbereiden
volgende
crisis
 
Wie betaalt?
24.
Productie-
verhoudingen

 
Socialisme
Charter
Boycot PM!
34.
Proletarisch
internationalisme

 
Sociaal karakter
Klassebewustzijn
Solidariteit
44.
Proletarisch en
klassensyndicalisme

 
Voorhoede
Eenheidseisen
Structuren