Dominique Meeùs
Dernière modification le   
Bibliographie : table des matières, index des notions — Retour à la page personnelle
Auteurs : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Auteur-œuvres : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

Roger Blondeau, Wetenschap in de taal der Vlamingen, 1991

Roger A. Blondeau, Wetenschap in de taal der Vlamingen : Vanaf Jacob van Maerlant tot de stichting van de Akademiën, Reinaert — Het Volk n.v., Gand, 1991, 380 pages, ISBN : 90-6334-385-X ( 978-90-6334-385-9).

On écrit aujourd’hui cultuur et didactiek, par exemple. De 1954 à 1996, il y avait pour certains mots en néerlandais une orthographe préférentielle (voorkeurspelling) et une orthographe alternative, surtout quant à l’usage de c et de k.

Die geschriften in de taal van het volk, zijn ontstaan uit de kultuurbehoeften van het nakende „Herfsttij der Middeleeuwen”. Op sociaal-ekonomisch vlak hadden we toen eigenlijk al de middeleeuwen verlaten. Dank zij onze ligging tussen Frankrijk, Engeland en Duitsland werden onze gewesten het grootste pakhuis voor het intenser wordende handelsverkeer in het noordelijke deel van West-Europa. De ridderstand die eeuwenlang de bovenlaag van de maatschappij had gevormd, was verdrongen door de koopmansgeslachten, het z.g. patriciaat, met de ambachten en neringen als tweede stem in het kapittel. De burgerij had haar plaats ingenomen in het maatschappelijke bestel. Uit de feodaliteit waren nieuwe politieke entiteiten ontstaan. De idee van het ene universele rijk — de droom van eerzuchtige vorsten — was al lang verbleekt en had plaats gemaakt voor een groeiend nationaal bewustzijn. Vlaanderens strijd om zijn zelfstandigheid op het einde van de 13e en het begin van de 14e eeuw — met de Guldensporenslag als hoogtepunt — was hiervan de uiting.

In de literatuur vond dat zijn uitdrukking in het gebruik van het vulgare, de volkstaal. Bestond de volkse literatuur aanvankelijk uit ridderromans, geestelijke verhalen en dierenverhalen, de burgerlijke geest was leergierig en de z.g. kunst van de didaktiek deed haar intrede.

P. 18.

J’en ai repris différents passages importants dans mon ancienne bibliographie en WikiNDX : https://d-meeus.be/wikindx/index.php?action=resource_RESOURCEVIEW_CORE&id=968

Acheté le samedi 17 mars 2012 In ’t profijtelijk boeksken, Wolstraat, Anvers.