Dominique Meeùs
Dernière modification le   
Bibliographie : table des matières, index des notions — Retour à la page personnelle
Auteurs : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Auteur-œuvres : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

Thomas Blommaert, Ik was nog nooit in Zelzate geweest, 2010

Thomas Blommaert , Ik was nog nooit in Zelzate geweest, EPO, Anvers, 2010, 243 pages, ISBN : 978-90-6445-585-8.

De la quatrième de couverture :

En dit is dan de biografie van een fabrieksdorp zoals ze er in Vlaanderen geen twee hebben.

Een ruwe schets van een door het kanaal Gent-Terneuzen in tweeën gezaagd industrieel eiland. Het labyrintisch relaas van socialistische burgemeesters die van de vakbond zijn, van fabrieksstakingen, gipsbergen en slibstorten, en van de mémékes die weigeren gemeentetaks te betalen. Centraal staat de komst van de Sidérurgie Maritime in de jaren 6o, die heel Zelzate de polonaise doet dansen. Sidmar stuwt het fabrieksdorp op in de vaart der volkeren. Naar vandaag.

Pistier Omer De Bruycker, die voor een bak trappist een stuur dubbel plooit; meneer Laureys van de RVA, die half Zelzate aan een job helpt bij Sidmar en actief is bij het ACW. Tina Turner die met haar Ike optreedt in zaal The Mercury; de dokters Roland Van Acker en Frans Van Acoleyen die op het Groenplein een groepspraktijk openen; Rode Valk Freddy De Vilder die de coming man van de SP wordt; en een schrijver die nog nooit in Zelzate geweest was en niet begrijpt hoe de Partij Van De Arbeid daar zes gemeenteraadsleden heeft: een handvol mensen, een gemeente, een kleine eeuw.

Je venais de lire Vergeten Straat de Louis Paul Boon et j’ai été enchanté de retrouver chez Blommaert la langue de Boon, tandis que ce quartier populaire de Zelzate, un peu à l’écart, me rappelait un peu le thème du livre de Boon.

Acheté dès sa sortie en 2010 au PTB Shop à Bruxelles.